państwo polskie nawet po transformacji nie promowało za granicą swojej historii


Państwo polskie zarówno za komuny, jak i po transformacji nie podejmowało działań, które podejmowały inne państwa, m.in. Turcja, która na wszystkich najważniejszych uczelniach amerykańskich ufundowała katedry zajmujące się jej historią. Nawet Rumunia Nicolae Ceau?escu ufundowała katedrę na jednym z uniwersytetów w USA – mówi PAP prof. Dariusz Kołodziejczyk, historyk z UW.

 

Polska Agencja Prasowa: Od wielu lat spotyka się pan profesor z historykami z innych krajów. Jakie czynniki sprawiły, że w tym czasie zmieniał się wizerunek dawnej Rzeczypospolitej?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: W historiografii światowej przez wiele dziesięcioleci panowała fascynacja silnym państwem. Dawna Rzeczpospolita nie była „silnym państwem”, na dodatek została zlikwidowana przez silne państwa, więc tak długo jak panowały tego rodzaju nastroje i popularnością cieszył się mit budowany przez Maxa Webera czy Leopolda von Ranke, który cenił Realpolitik, tak długo większym zainteresowaniem cieszyły się organizmy państwowe rządzone przez Fryderyka Wielkiego, Katarzynę Wielką czy Bismarcka, a nie nieco rozlazły parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej.

 

Mówiąc językiem Michela Foucaulta, gdy pojawiła się fala kwestionująca państwo dyscyplinujące i zwracająca uwagę na prawa człowieka i obywatela, to okazało się, że w dawnej Rzeczypospolitej i jej kulturze można szukać istotnych wartości. Również dyskusja wokół jasnych i ciemnych stron państw narodowych sprawiła, że historycy zaczęli cieplej spoglądać na organizmy państwowe, które w swoich granicach były zamieszkiwane przez wiele różnego rodzaju grup etnicznych i religijnych. Interesujące stały się imperia, lecz i konfederacje czy republiki. Wśród tych konglomeratów było miejsce dla Rzeczypospolitej.

 

W pewnym momencie do promowania polskiej historii bardzo wyraźnie przyczynili się Amerykanie, a konkretniej diaspora ukraińska w USA. Gdy jako „postdoc” w 1991 r. po raz pierwszy wyjechałem do USA na Uniwersytet Harvarda, nocowałem w pochodzącym z początku XIX w. Dana-Palmer House w Cambridge. W jego księdze gości znalazłem nazwiska najwybitniejszych polskich historyków – Antoniego Mączaka, Józefa Gierowskiego i Zbigniewa Wójcika. To oni byli zapraszani do USA przez środowisko harvardzkich Ukraińców. Tam wchodzili w dyskusje na temat dawnej Rzeczypospolitej.

 

PAP: Wówczas polska nauka nie posiadała narzędzi mogących pomóc polskim badaczom w działaniach na arenie międzynarodowej.

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Państwo polskie zarówno za komuny, jak i po transformacji nie podejmowało działań, które podejmowały inne państwa, m.in. Turcja, która na wszystkich najważniejszych uczelniach amerykańskich ufundowała katedry zajmujące się jej historią. Nawet Rumunia Nicolae Ceau?escu ufundowała katedrę na jednym z uniwersytetów w USA. Na Harvardzie poznałem Stanisława Barańczaka, ale jego katedra jak na ironię została sfinansowana nie przez amerykańską Polonię, lecz przez wywodzącego się z Polski brazylijskiego przedsiębiorcę Alfreda Jurzykowskiego. Polska nauka nie mogła więc liczyć na wsparcie polskiej diaspory w USA, podczas gdy znacznie mniej liczebna emigracja ukraińska potrafiła wykrzesać z siebie środki na sfinansowanie znaczącej liczby tego rodzaju przedsięwzięć.

 

PAP: Amerykańscy naukowcy postrzegają Rzeczpospolitą jako państwo peryferyjne, półperyferyjne czy raczej znajdujące się w głównym nurcie historii nowożytnej Europy?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: W Ameryce przynajmniej nikt nie miał nigdy wątpliwości, że Polska leży w Europie, co już nie zawsze było oczywiste dla wielu mieszkańców Europy Zachodniej. Na tym kończą się pozytywy. Amerykanie mają bowiem słabość do fascynacji wyłącznie silnymi, dużymi państwami. Chcą kogoś, w kim mogą się przeglądać. Może to być nawet wróg, ale musi być silny. Widać to nawet w amerykańskiej kulturze popularnej. Dlatego w ich patrzeniu na Europę Polska jest podmiotem znajdującym się w cieniu Rosji. Paradoksalnie wielu amerykańskich i innych zachodnich badaczy, którzy zajęli się Polską, zostało do tego skłonionych prozaicznymi okolicznościami: nie otrzymali zgody na wjazd do ZSRS. Musieli więc znaleźć inny przedmiot badań, a skoro już się zdecydowali na Europę Wschodnią... Przez całą zimną wojnę główny kierunek zainteresowań był jednak oczywisty. Pod koniec lat pięćdziesiątych mówiono nawet o „efekcie Sputnika”. Na wszystkich uniwersytetach, od Minnesoty po Alabamę, powstały katedry…

 

PAP: Sowietologii?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Nie. Kultury i literatury rosyjskiej! Skoro Rosjanie wyprodukowali Sputnik, a ściślej pierwszą w dziejach rakietę balistyczną, która wyniosła Sputnik na orbitę, to uznano, że warto się również pochylić nad poezją rosyjską. Nas się nie bano, więc nasza kultura i historia nie mogły wzbudzić takiego zainteresowania.

 

PAP: Gdy w Polsce rozmawiamy o dawnej Rzeczypospolitej, mówimy o republikanizmie czy tolerancji. Czy ich rozumienie jest inne wśród historyków zachodnich?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Coraz rzadziej możemy mówić o historykach polskich i zagranicznych, bo zarówno wśród „naszych”, jak i „zagranicznych” historyków mamy do czynienia z ogromnymi różnicami w poglądach. W popularyzacji tych pojęć wielką rolę odegrał prof. Andrzej Sulima Kamiński, od wielu lat pracujący na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Jego celem było pokazanie, że ten republikanizm, który istniał w Rzeczypospolitej, miał wiele do zaoferowania. Dostrzegali to także myśliciele i politycy tworzący system polityczny USA. Gdy poczytamy teksty Jamesa Madisona, zauważymy wielkie zainteresowanie Rzecząpospolitą. Często był to jednak przykład negatywny. Dostrzegano, że była to republika, ale źle zarządzana. Pamiętajmy, że był to jednak jeden z bardzo niewielu przykładów systemu republikańskiego funkcjonującego w osiemnastowiecznej Europie.

 

Rosnąca grupa polskich historyków, takich jak Jerzy Kłoczowski, Andrzej Wyczański, czy właśnie Andrzej Sulima Kamiński, starała się jednak przełamać ten negatywny obraz. Pokazywali, że parlamentaryzm w Rzeczypospolitej w XVI wieku działał całkiem dobrze, nie był zupełnie fatalny w kolejnym stuleciu, zdecydowanie rozpadł się dopiero w XVIII w., ale symbolicznie zakończył się Konstytucją 3 maja. Nie było to więc państwo tak zanarchizowane, jak ukazywała to propaganda uprawiana przez państwa, które doprowadziły do rozbiorów. Owi polscy historycy mówili Amerykanom nie tylko o dawnych doświadczeniach demokracji uczestniczącej, lecz i o życiu obok siebie wielu grup religijnych i etnicznych. Oczywiście tezy Janusza Tazbira na temat tolerancji panującej w Rzeczypospolitej były przesadzone. Bez wątpienia jednak było to państwo, w którym do XVIII wieku Żydzi, protestanci, prawosławni i muzułmanie mogli mieszkać obok siebie i obok katolików. Nie była to „sielanka”, ale bez wątpienia taki stan był nie do pomyślenia w wielu innych krajach, np. Hiszpanii czy nawet Anglii, w której katolików otwarcie prześladowano.

 

PAP: W jednym z amerykańskich podręczników do historii nowożytnej Europy Rzeczpospolita pojawia się dopiero u schyłku XVII wieku jako przykład krańcowej nieudolności politycznej. Na ile stereotyp anarchii oraz nietolerancji wynika z ahistorycznego patrzenia na jej dzieje przez pryzmat upadku Rzeczypospolitej w 1795 r.?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: To w ogromnym stopniu dziedzictwo wieku XVIII. Na ówczesnej europejskiej opinii publicznej wielkie wrażenie wywarła sprawa zamieszek toruńskich w 1724 r., które do historii przeszły jako tumult toruński lub krwawa łaźnia toruńska. Obraz Polski jako siedliska anarchii i fanatycznej katolickiej ciemnoty utrwaliło też wielu pisarzy francuskiego oświecenia. Obraz ten trwale ukształtował świadomość historyków we wszystkich zakątkach świata. Prof. Janusz Tazbir opowiadał mi o spotkaniu działającej w czasach PRL polsko-bułgarskiej mieszanej komisji podręcznikowej, na którym bułgarscy koledzy pochwalili się innowacją dydaktyczną: wprowadzeniem nowego terminu przy okazji każdej kolejnej lekcji z zakresu historii Europy. Tazbir spytał, jaki termin będzie związany z dziejami Polski. Bułgarzy bez chwili wahania odpowiedzieli: „anarchia”.

 

Pamiętajmy, że również polscy historycy podchodzili do tego problemu w podobny sposób. Na założeniu o anarchii jako sile sprawczej upadku państwa została zbudowana tzw. szkoła krakowska. Jej adepci uważali, że już w okresie największego rozkwitu państwa w XVI wieku pojawiły się negatywne symptomy, które doprowadziły w efekcie do jego upadku. Pamiętajmy też, że władcy państw zaborczych prowadzili doskonałą politykę propagandową. Katarzyna II była mistrzynią „public relations” i na Zachodzie doskonale sprzedawała swoją wizję.

 

PAP: Kilka lat temu za oceanem pokazywano wystawę poświęconą Rzeczypospolitej, zatytułowaną „Kraj skrzydlatych jeźdźców”. Czy dostrzega pan profesor niebezpieczeństwo swego rodzaju orientalizacji polskiej historii, pokazywania jej przez pryzmat jej odmienności, egzotycznej niezwykłości?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Ja akurat lubię orientalizm. Jeśli będziemy starali się pokazać, że nasi przodkowie byli niemal tacy sami jak ich zachodni sąsiedzi i odróżniały ich tylko drobne szczegóły, to doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy traktowani jako mało ciekawa prowincja Europy Zachodniej. Warto docenić, że tożsamość kulturowa dawnej Rzeczypospolitej nie kształtowała się jedynie przez przyjmowanie gotowych wzorców z Zachodu. To właśnie krzyżowanie się różnych wpływów zdecydowało o jej odrębności. Nie tylko Korona narzucała pewne zwyczaje i sposoby działania Litwie, lecz i Wielkie Księstwo narzucało swoje obyczaje Koronie. Fakt sąsiadowania z Imperium Osmańskim, Moskwą i Tatarami też wpływał na naszą kulturę i sprawiał, że była bogatsza. Oczywiście wiele zależy od tego, jak będziemy przedstawiać tę specyfikę. Jeśli będą to wyłącznie etos husarii czy historycznie fałszywa i anachroniczna wizja „Przedmurza”, to taka narracja nigdzie się dziś nie sprzeda. Jeżeli będziemy natomiast pokazywali np. wchodzenie w dialog ze światem muzułmańskim w czasach, gdy nie było to takie oczywiste, albo to, że polscy jezuici trafiali do Chin, to zaprezentujemy barwność tego świata.

 

PAP: Czy w opowiadaniu o Rzeczypospolitej może pomagać porównywanie jej specyfiki do zjawisk występujących w innych krajach Europy? Elity szkockie dokonały swoistego „podboju” Zjednoczonego Królestwa, mimo że wydawały się słabsze od Anglików. Podobną pozycję osiągnęły wielkie rody litewskie.

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Bardzo lubię historię porównawczą. Istnieje wiele sposobów na dokonywanie takich porównań. Bardzo dobry wydaje się pomysł porównywania Rzeczypospolitej do Hiszpanii, która również znajdowała się na kresach kontynentu i także graniczyła ze światem islamu. Ten pomysł pojawiał się już w dziełach Joachima Lelewela. Niedawno gościliśmy historyka z Lizbony Pedro Cardima i jego wykład o epoce, gdy Portugalia i Hiszpania znalazły się pod wspólnym berłem Habsburgów, obudził wśród słuchaczy liczne skojarzenia zarówno z czasami Unii Polsko-Litewskiej, jak i z czasami, kiedy Aleksander Romanow był jednocześnie carem Rosji i konstytucyjnym królem Polski. Pomysł wspólnych badań i współpracy między takimi ośrodkami jak Lizbona i Warszawa wcale nie jest taki egzotyczny, bo łączy nas wiele podobieństw, od dawnej wielokulturowości, której uwidocznieniem są liczne ślady diaspory żydowskiej, zamieszkującej ongiś w obu krajach, po wspólne doświadczenie peryferyjności i konieczności ułożenia stosunków ze znacznie silniejszymi sąsiadami. Możemy też dokonywać mniej oczywistych porównań, np. z krajami Bliskiego Wschodu. Łączą nas z nimi wspólne kompleksy zapóźnienia w stosunku do Zachodu, które od XIX wieku wyrażali przedstawiciele tworzącej się u nas i u nich nowej warstwy zwanej inteligencją. Ponadto dla młodoturków czy irańskich konstytucjonalistów z początku XX wieku losy dawnej Rzeczypospolitej, która uległa przewadze rosyjskiego sąsiada, stanowiły swego rodzaju memento, kształtujące ich myślenie historyczne i programy reform.

 

PAP: Pozostając na wschodzie, warto zapytać, czy rosyjski punkt widzenia na Rzeczpospolitą to spojrzenie imperialne.

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Odnoszę wrażenie, że nie umiemy rozmawiać z Rosjanami. Wciąż pojawia się u nas kompleks słabszego, który boi się, że zostanie pobity. Rosjanie z kolei, na szczęście nie wszyscy, postrzegają Polskę jako małe, złośliwe państewko, które zawsze przeciwko nim intrygowało i nadal intryguje. Pamiętajmy jednak, że w niektórych momentach polskie doświadczenia były dla Rosji niezwykle ciekawe. Mądrzy historycy dziewiętnastowiecznej Rosji patrzą na eksperyment Królestwa Polskiego jako na możliwą ścieżkę modernizacji państwa Romanowów. Dla Rosji Polska była przez stulecia najbliższym reprezentantem łacińskiej kultury zachodniej. Dopiero Piotr I będzie próbował ją ominąć i sięgać po zachodnie doświadczenia wprost do Holandii. Wcześniej Polska była kojarzona zarówno z papiestwem, jak i z drukiem. Na poziomie dyskusji akademickich dialog jest znacznie łatwiejszy niż w stosunkach międzyrządowych, a obraz polskiej historii wśród badaczy rosyjskich jest znacznie lepszy, niż można sądzić na podstawie przekazów mediów. Myślę też, że za mało zajmujemy się historią Rosji. Marnujemy szansę, bo im głębiej polscy historycy będą badali jej historię, tym mocniej będą mogli uczestniczyć w dyskusjach toczonych na Zachodzie. Często dominuje fałszywe poczucie wyższości, czego wyrazem jest także coraz rzadsza znajomość języka rosyjskiego wśród polskich studentów historii i młodych badaczy.

 

PAP: Dialog z historykami z krajów położonych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej układa się lepiej?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Ten dialog jest chyba najciekawszy w przypadku kontaktów z historiografią ukraińską, zarówno z historykami pracującymi na Ukrainie, jak i z badaczami z ukraińskiej diaspory rozsianej w USA i Kanadzie. Ze względu na zmieniającą się atmosferę polityczną ostatnie lata nie były dobre dla stosunków polsko-ukraińskich, ale współpraca badaczy epoki nowożytnej nie układa się źle.

 

Na Białorusi było i jest kilku ciekawych historyków, ale szerszy dialog został przyhamowany przez tamtejsze władze, które postrzegały go jako niebezpieczny dla trwania obecnego systemu. Jako przykład podam książkę „Nieznana wojna” Hienadzia Sahanowicza, który opisał walkę prawosławnych mieszczan Wielkiego Księstwa Litewskiego z wkraczającymi w 1654 r. „wyzwolicielami ze wschodu”. Trudno się dziwić, że publikacja książki w roku 1995 wywołała sensację, a autor wkrótce znalazł się bez pracy.

 

W przypadku stosunków z Litwą często zapominaliśmy, że dla naszych partnerów jesteśmy kolosem, takim jak Rosja wobec nas, stąd przez Litwinów możemy być traktowani jako zagrożenie. W oczach większego partnera postawa tego mniejszego może nieraz wydawać się przesadnie alergiczna i irracjonalna, ale warto zrozumieć, że ten mniejszy po prostu się boi i walczy o swoją tożsamość. Z pewnością Litwinów mogła i może irytować spotykana zwłaszcza w dawniejszej historiografii narracja o „polskiej misji cywilizacyjnej” na Wschodzie. Ten obraz na szczęście zmieniają tacy polscy historycy jak kiedyś Juliusz Bardach, a dziś Andrzej Zakrzewski, którzy na Litwie mają świetną prasę i współpracują z tamtejszymi badaczami.

 

PAP: Możliwe jest stworzenie wspólnego podręcznika, powstałego przy współpracy historyków z krajów położonych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: Takie próby podejmowano już dwadzieścia lat temu. To właśnie Andrzej Sulima Kamiński napisał „Historię Rzeczypospolitej Wielu Narodów”, która ukazała się w serii lubelskiego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej obok syntez dziejów nowożytnych Ukrainy pióra Natalii Jakowenko i Białorusi pióra Hienadzia Sahanowicza. Jest jednak znamienne, że planowana również w tej serii „Historia Litwy” nie ukazała się nigdy, a współpraca z badaczami litewskimi napotkała pory. Wspólny podręcznik to jednak więcej niż seria syntez powstałych pod piórem kilku autorów, reprezentujących różne tradycje historiograficzne. Sądzę, że taki wspólny projekt miałby dziś największą szansę realizacji wśród historyków polskich i ukraińskich, zwłaszcza tych, którzy pragną zakorzenienia swojego kraju w tradycjach Zachodu i przypominania o wspólnych tradycjach parlamentarnych.

 

PAP: Nie mogło nam się udać „zdobywanie” amerykańskich uniwersytetów, ale podobnym celom służą konferencje w ramach projektu „Recovering Forgotten History – Przywracanie zapomnianej historii” i działania prof. Andrzeja Sulimy Kamińskiego. Jakie efekty przynosi ta i inne inicjatywy zmierzające do wymiany doświadczeń z historykami z innych krajów?

 

Prof. Dariusz Kołodziejczyk: To często drobne, ale ważne zmiany. Podam jeden przykład. W amerykańskim podręczniku przeznaczonym dla studentów college’ów znalazłem wzmiankę, że druk cyrylicki pojawił się już w końcu XV wieku i wówczas opublikowano w Rosji pierwszą książkę w języku rosyjskim. Sprawdziłem tę informację. Owszem, ten druk ukazał się cyrylicą pod koniec XV wieku, ale miejscem wydania był Kraków i był to język cerkiewnosłowiański. Błąd nie wynikał ze złej woli czy antypolskiego nastawienia autora. Po prostu pisząc podręcznik z historii powszechnej i nie będąc specjalistą od każdego z opisywanych zagadnień, założył, że publikacja w alfabecie cyrylickim musiała ukazać się w Rosji, a jej językiem musiał być rosyjski. Tymczasem druk przeznaczony był dla żyjących w monarchii jagiellońskiej Rusinów, jak widać stanowiących wystarczający „rynek konsumencki” dla tego typu publikacji. W Krakowie funkcjonowało już wtedy kilka „łacińskich” drukarni, łatwo więc było sporządzić czcionki w innym alfabecie i rozpocząć druk. Co znamienne, ani katolicki monarcha, ani katolickie władze miejskie Krakowa nie zamierzali powstrzymywać publikacji przeznaczonej wszak dla prawosławnych odbiorców. Często chodzi więc o otworzenie oczu i usunięcie przekłamań wynikających z niewiedzy lub stereotypów. Ponieważ na dyskusje w ramach projektu organizatorzy starają się zapraszać najlepszych specjalistów od danej epoki, nie tylko z zakresu dziejów polskich, ale też szerzej rozumianego regionu, autorzy i wydawcy mają nierzadko możliwość zapoznania się z nieznanymi im wcześniej faktami i interpretacjami przeszłości.

 

Więcej do przeczytania – w serwisie historycznym Dzieje.pl

 

Autor: Michał Szukała 
Fotografia: freepik.com

 

 

Reklama (IAR-200)

Reklama (IAR-202)

WYNIKI LOTTO
| (IAR-202)

 

wyniki z dnia 18-01-20 , godz.: 21:40
Lotto: 9, 15, 30, 32, 38, 42
Lotto Plus: 6, 10, 24, 28, 31, 37
 
Wygrałeś? Sprawdź jakiego nowego laptopa możesz sobie kupić:
 
Laptopy i komputery - zobacz ceny
"Rzeczpospolita": Polska już bogatsza od Portugalii
"Rzeczpospolita": Polska już bogatsza od Portugalii
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:26
"DGP": Szyjemy mniej butów, ale kupujemy więcej
"DGP": Szyjemy mniej butów, ale kupujemy więcej
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:45
MF/KAS: 4 tys. litrów substancji mogącej służyć do produkcji heroiny
MF/KAS: 4 tys. litrów substancji mogącej służyć do produkcji heroiny
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:37
Ekspert: nasza gospodarka coraz mniej zależna od importu
Ekspert: nasza gospodarka coraz mniej zależna od importu
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 21:20
18 mln zł na poprawę stanu mieszkań komunalnych
18 mln zł na poprawę stanu mieszkań komunalnych
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 21:15
Rośnie liczba obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą
Rośnie liczba obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 21:15
Morawiecki: koniec szczytu nie kończy negocjacji ws. budżetu UE
Morawiecki: koniec szczytu nie kończy negocjacji ws. budżetu UE
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:52
Skauci wystąpili o ochronę sądową przed bankructwem w związku z procesami o molestowanie
Skauci wystąpili o ochronę sądową przed bankructwem w związku z procesami o molestowanie
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 08:07
KSP: Wzmożone kontrole związane z powrotami z ferii
KSP: Wzmożone kontrole związane z powrotami z ferii
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:58
DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki na rynku akcji, CD Projekt na nowym szczycie, najwięcej stracił Play
DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki na rynku akcji, CD Projekt na nowym szczycie, najwięcej stracił Play
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:41
Najwięcej nowych miejsc pracy w służbie zdrowia i przy opiece nad starszymi
Najwięcej nowych miejsc pracy w służbie zdrowia i przy opiece nad starszymi
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:36
Alior Bank utworzył rezerwę na zwroty kredytów spłaconych przed wyrokiem TSUE
Alior Bank utworzył rezerwę na zwroty kredytów spłaconych przed wyrokiem TSUE
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:17
"Rzeczpospolita": biznes szuka innowacji
"Rzeczpospolita": biznes szuka innowacji
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 08:24
Badanie: koszty zatrudnienia i wysokie podatki barierami dla firm
Badanie: koszty zatrudnienia i wysokie podatki barierami dla firm
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 08:18
Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków
Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 21:15
Agencja BiełTA: 160 tys. ton rosyjskiej ropy trafi na Białoruś przez Litwę
Agencja BiełTA: 160 tys. ton rosyjskiej ropy trafi na Białoruś przez Litwę
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 21:06
BIG InfoMonitor: długi branży cukierniczej i piekarniczej 116 mln zł
BIG InfoMonitor: długi branży cukierniczej i piekarniczej 116 mln zł
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 08:34
"Puls Biznesu": Firmy chcą mieć wpływ na śmieci
"Puls Biznesu": Firmy chcą mieć wpływ na śmieci
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 08:30
Resort klimatu przygotowuje Polską Strategię Wodorową
Resort klimatu przygotowuje Polską Strategię Wodorową
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 08:07
Rolnicy wznowili protesty przeciwko polityce rządu
Rolnicy wznowili protesty przeciwko polityce rządu
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 21:49
Senat: komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy budżetowej
Senat: komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy budżetowej
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 21:41
KOWR: od marca rusza Platforma Żywnościowa
KOWR: od marca rusza Platforma Żywnościowa
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 08:00
"Puls Biznesu": startuje wodny raj pod Mszczonowem
"Puls Biznesu": startuje wodny raj pod Mszczonowem
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 07:54
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Mlekpolowi 50 mln euro kredytu
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Mlekpolowi 50 mln euro kredytu
Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020 22:08
"Rzeczpospolita": Użytkowanie wieczyste? Już nie trzeba płacić
"Rzeczpospolita": Użytkowanie wieczyste? Już nie trzeba płacić
Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020 07:14
KE naciska na Zuckerberga i ostrzega przed regulacjami
KE naciska na Zuckerberga i ostrzega przed regulacjami
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 21:36
Rekordowo ciepła zima: tegoroczne truskawki już dojrzały
Rekordowo ciepła zima: tegoroczne truskawki już dojrzały
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:22
BIG InfoMonitor: ponad połowę Polaków frustrują rosnące ceny
BIG InfoMonitor: ponad połowę Polaków frustrują rosnące ceny
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:14
Prezes PGG do górników: bądźmy ostrożni, bo widzimy, co dzieje się wokół górnictwa
Prezes PGG do górników: bądźmy ostrożni, bo widzimy, co dzieje się wokół górnictwa
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:11
KAS i CBŚP: prawie 10 mln papierosów za ok 6,8 mln zł w kontenerze z koszulkami
KAS i CBŚP: prawie 10 mln papierosów za ok 6,8 mln zł w kontenerze z koszulkami
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:07
Raport: porozumienie handlowe między USA i Chinami uderzy w UE
Raport: porozumienie handlowe między USA i Chinami uderzy w UE
Opublikowano: niedziela, 16 luty 2020 07:49
PIE: gotówka nie tak szybko zniknie z portfeli
PIE: gotówka nie tak szybko zniknie z portfeli
Opublikowano: sobota, 15 luty 2020 07:52
MF: Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT. Początek rozliczeń 15 lutego
MF: Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT. Początek rozliczeń 15 lutego
Opublikowano: sobota, 15 luty 2020 07:39
Związki energetyków: nie przerzucać winy za stan górnictwa na sektor energetyczny
Związki energetyków: nie przerzucać winy za stan górnictwa na sektor energetyczny
Opublikowano: piątek, 14 luty 2020 22:38
KAS: ponad pół tony nielegalnego tytoniu ukryte w samochodzie
KAS: ponad pół tony nielegalnego tytoniu ukryte w samochodzie
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:45
KRD: zaległości przedsiębiorstw zadłużonych w pierwszym roku działalności - to 9,5 mln zł
KRD: zaległości przedsiębiorstw zadłużonych w pierwszym roku działalności - to 9,5 mln zł
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:40
POHiD: zagraniczne sieci handlowe eksportują polskie produkty warte 10 mld zł
POHiD: zagraniczne sieci handlowe eksportują polskie produkty warte 10 mld zł
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:35
"DGP": Unijny trybunał pogorszył wyniki banków w naszym kraju
"DGP": Unijny trybunał pogorszył wyniki banków w naszym kraju
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:30
Samowole budowlane; Musi donieść sąsiad lub zdarzyć się wypadek
Samowole budowlane; Musi donieść sąsiad lub zdarzyć się wypadek
Opublikowano: środa, 12 luty 2020 07:47
"DGP": Szykuje się jeszcze jedna zmiana warty w skarbówce
"DGP": Szykuje się jeszcze jedna zmiana warty w skarbówce
Opublikowano: środa, 12 luty 2020 07:42

WIADOMOŚCI (IAR-201) Z kraju i zagranicy

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Powolności oraz Śledzik
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Powolności oraz Śledzik
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 10:39
Maląg: trzynasta emerytura będzie rozwiązaniem stałym i pewnym
Maląg: trzynasta emerytura będzie rozwiązaniem stałym i pewnym
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:58
Kosiniak-Kamysz dla "DGP": potrzebna jest zmiana konstytucji, m.in. trybu wyboru sędziów TK
Kosiniak-Kamysz dla "DGP": potrzebna jest zmiana konstytucji, m.in. trybu wyboru sędziów TK
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:33
Najważniejsze informacje ze świata - wtorek, 25 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - wtorek, 25 lutego
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:08
Najważniejsze wiadomości z kraju - wtorek, 25 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - wtorek, 25 lutego
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:05
Dzisiaj obchodzimy Dzień Niespodziewanego Całusa
Dzisiaj obchodzimy Dzień Niespodziewanego Całusa
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 15:32
Blisko 450 interwencji strażaków, ponad 10 tys. odbiorców bez prądu
Blisko 450 interwencji strażaków, ponad 10 tys. odbiorców bez prądu
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:40
Izrael przeprowadził serię ataków lotniczych w Syrii i w Strefie Gazy
Izrael przeprowadził serię ataków lotniczych w Syrii i w Strefie Gazy
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:34
"Rzeczpospolita": Fiskus podważa rodzinne darowizny
"Rzeczpospolita": Fiskus podważa rodzinne darowizny
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:26
Materiały wyborcze - nie w urzędach, sądach i szkołach
Materiały wyborcze - nie w urzędach, sądach i szkołach
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:23
Najważniejsze informacje ze świata - poniedziałek, 24 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - poniedziałek, 24 lutego
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:17
Najważniejsze wiadomości z kraju - poniedziałek, 24 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - poniedziałek, 24 lutego
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:10
Ok. 10 tys. odbiorców bez prądu z powodu silnego wiatru
Ok. 10 tys. odbiorców bez prądu z powodu silnego wiatru
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 21:06
Biedroń: chciałbym budować mosty między wschodem a zachodem
Biedroń: chciałbym budować mosty między wschodem a zachodem
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 20:50
Kwarantanna dla ponad 270 migrantów i załogi statku organizacji pozarządowej
Kwarantanna dla ponad 270 migrantów i załogi statku organizacji pozarządowej
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 20:46
Wniosek o areszt dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o pobicie matki
Wniosek o areszt dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o pobicie matki
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 20:40
Duchowni przeciwni tureckim serialom
Duchowni przeciwni tureckim serialom
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:38
Rząd angażuje policję i wojsko w związku z szerzeniem się koronawirusa
Rząd angażuje policję i wojsko w związku z szerzeniem się koronawirusa
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:31
W niedzielę obchody 75. rocznicy bitwy o Poznań
W niedzielę obchody 75. rocznicy bitwy o Poznań
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:26
Mimo złożenia kilkuset tysięcy podpisów poparcia, PKW weryfikuje tylko 100 tys.
Mimo złożenia kilkuset tysięcy podpisów poparcia, PKW weryfikuje tylko 100 tys.
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:21
Najważniejsze informacje ze świata - niedziela, 23 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - niedziela, 23 lutego
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:13
Najważniejsze wiadomości z kraju - niedziela, 23 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - niedziela, 23 lutego
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:11
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją oraz Dzień bez Łapówki
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją oraz Dzień bez Łapówki
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:09
Izraelska policja zabiła napastnika z nożem w Jerozolimie
Izraelska policja zabiła napastnika z nożem w Jerozolimie
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:43
Biedroń o księdzu, który nazwał go „pedałem”: to pokazuje, jak polityka wkracza do Kościoła
Biedroń o księdzu, który nazwał go „pedałem”: to pokazuje, jak polityka wkracza do Kościoła
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:38
Kidawa-Błońska: prezydent nie wie o rosnących cenach, jest odcięty od ważnych informacji
Kidawa-Błońska: prezydent nie wie o rosnących cenach, jest odcięty od ważnych informacji
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:27
Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię jądrową
Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię jądrową
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:20
Nobliści apelują do premiera Kanady o zablokowanie projektu Teck Frontier
Nobliści apelują do premiera Kanady o zablokowanie projektu Teck Frontier
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:16
Kobosko: Ponad pół miliona zł na koncie komitetu wyborczego Szymona Hołowni
Kobosko: Ponad pół miliona zł na koncie komitetu wyborczego Szymona Hołowni
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:54
PARPA: 15 proc. Polaków wypija rocznie ponad 12 litrów stuprocentowego alkoholu
PARPA: 15 proc. Polaków wypija rocznie ponad 12 litrów stuprocentowego alkoholu
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:50
Już 20 min. marszu dziennie może zmniejszyć ryzyko depresji
Już 20 min. marszu dziennie może zmniejszyć ryzyko depresji
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:44
Najważniejsze informacje ze świata - sobota, 22 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - sobota, 22 lutego
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:39
Najważniejsze wiadomości z kraju - sobota, 22 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - sobota, 22 lutego
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:36
Nowa propozycja kompromisu w sprawie budżetu - cięcie ok. 5 mld euro
Nowa propozycja kompromisu w sprawie budżetu - cięcie ok. 5 mld euro
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:03
Turczynowicz-Kieryłło: hejt rodzi przemoc, też doświadczyłam takiej agresji
Turczynowicz-Kieryłło: hejt rodzi przemoc, też doświadczyłam takiej agresji
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 21:45
Morawiecki: myślę, że nasze racje przebijają się coraz mocniej
Morawiecki: myślę, że nasze racje przebijają się coraz mocniej
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 21:32
Szef sztabu Biedronia: Marek Belka będzie doradcą Biedronia ws. finansów i gospodarki
Szef sztabu Biedronia: Marek Belka będzie doradcą Biedronia ws. finansów i gospodarki
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:49
ONZ/Szef MSZ Ukrainy: Okupowane terytorium obszarem strachu i terroru
ONZ/Szef MSZ Ukrainy: Okupowane terytorium obszarem strachu i terroru
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:29
"Rzeczpospolita": spór o dawną gazownię
"Rzeczpospolita": spór o dawną gazownię
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:22
Najważniejsze wiadomości z kraju - piątek, 21 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - piątek, 21 lutego
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:13

TECHNOLOGIE (IAR-206)

Pomyślny start misji do Słońca, przygotowanej przez ESA i NASA
Pomyślny start misji do Słońca, przygotowanej przez ESA i NASA
Opublikowano: poniedziałek, 10 luty 2020 08:34
Wiceminister Buk dla "DGP": Tworzymy podwaliny pod rozwój sztucznej inteligencji
Wiceminister Buk dla "DGP": Tworzymy podwaliny pod rozwój sztucznej inteligencji
Opublikowano: piątek, 07 luty 2020 07:50
MC: priorytetem polsko - francuska współpraca ws. cyberbezpieczeństwa
MC: priorytetem polsko - francuska współpraca ws. cyberbezpieczeństwa
Opublikowano: poniedziałek, 03 luty 2020 20:45
Atak cybernetyczny na rządowe strony internetowe
Atak cybernetyczny na rządowe strony internetowe
Opublikowano: piątek, 24 styczeń 2020 16:20
Komisja PE: rozwojowi sztucznej inteligencji musi towarzyszyć ochrona konsumentów
Komisja PE: rozwojowi sztucznej inteligencji musi towarzyszyć ochrona konsumentów
Opublikowano: czwartek, 23 styczeń 2020 21:50
USA/ Udany ostatni test przed załogowym lotem statku kosmicznego firmy SpaceX
USA/ Udany ostatni test przed załogowym lotem statku kosmicznego firmy SpaceX
Opublikowano: niedziela, 19 styczeń 2020 19:25
PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz chcą opracować pojazd szynowy zasilany wodorem
PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz chcą opracować pojazd szynowy zasilany wodorem
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:43
PAIH: rusza budowa polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju
PAIH: rusza budowa polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:38
OnePlus ogłasza debiut pierwszego konceptowego telefonu na targach CES w ramach obchodów 6. rocznicy (Centrum Prasowe)
OnePlus ogłasza debiut pierwszego konceptowego telefonu na targach CES w ramach obchodów 6. rocznicy (Centrum Prasowe)
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:34
Polska firma wyprodukuje urządzenia na potrzeby misji do Jowisza
Polska firma wyprodukuje urządzenia na potrzeby misji do Jowisza
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:31
5G będzie dopalaczem polskiej gospodarki
5G będzie dopalaczem polskiej gospodarki
Opublikowano: sobota, 21 grudzień 2019 07:14
Na Politechnice Warszawskiej powstał laserowy miecz świetlny
Na Politechnice Warszawskiej powstał laserowy miecz świetlny
Opublikowano: sobota, 21 grudzień 2019 07:12
Na świecie do 2022 roku przybędzie niemal dwa mln robotów przemysłowych. Ile z nich znajdzie się w Polsce?
Na świecie do 2022 roku przybędzie niemal dwa mln robotów przemysłowych. Ile z nich znajdzie się w Polsce?
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 06:29
Abarth przedstawia swoje plany dotyczące rajdów i Formuły 4 w nowym sezonie 2020 (Centrum Prasowe)
Abarth przedstawia swoje plany dotyczące rajdów i Formuły 4 w nowym sezonie 2020 (Centrum Prasowe)
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 16:34
Chiny/ Wystrzelono chińsko-brazylijskiego satelitę do obserwacji Ziemi
Chiny/ Wystrzelono chińsko-brazylijskiego satelitę do obserwacji Ziemi
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 13:14
PSEW: energetyka wiatrowa potwierdziła konkurencyjność cenową
PSEW: energetyka wiatrowa potwierdziła konkurencyjność cenową
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 16:06
PKN Orlen testuje drona do monitoringu zakładu w Płocku
PKN Orlen testuje drona do monitoringu zakładu w Płocku
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 12:20
KNF chce uregulować robo-doradców, kryptoaktywa i crowdfunding
KNF chce uregulować robo-doradców, kryptoaktywa i crowdfunding
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 11:15
Smart nabywa DSP LiquidM
Smart nabywa DSP LiquidM
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 10:24
PGNiG Ventures: do 100 mln zł na inwestycje w innowacyjne projekty
PGNiG Ventures: do 100 mln zł na inwestycje w innowacyjne projekty
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 21:09
Polscy naukowcy opracowali nowy standard opieki kardiologicznej
Polscy naukowcy opracowali nowy standard opieki kardiologicznej
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 21:06
Instytut Sobieskiego: nowy czołg przy współpracy z zagranicą i ze stabilnym finansowaniem
Instytut Sobieskiego: nowy czołg przy współpracy z zagranicą i ze stabilnym finansowaniem
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 21:02
Szef ULC został przewodniczącym rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Szef ULC został przewodniczącym rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:39
UE/ Lagarde: musimy rozważyć wprowadzenie cyfrowego pieniądza EBC
UE/ Lagarde: musimy rozważyć wprowadzenie cyfrowego pieniądza EBC
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:11
Hikvision zapewnia wysokiej rozdzielczości kamery na potrzeby obserwacji pand w moskiewskim zoo
Hikvision zapewnia wysokiej rozdzielczości kamery na potrzeby obserwacji pand w moskiewskim zoo
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:07
Lewica po szczycie UE: jesteśmy dziś czarną, węglową plamą na zielonej mapie Europy
Lewica po szczycie UE: jesteśmy dziś czarną, węglową plamą na zielonej mapie Europy
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:03
Konferencja „Media Przyszłości”: pluralizm oraz współpraca mediów - to recepta na fake newsy (Centrum Prasowe)
Konferencja „Media Przyszłości”: pluralizm oraz współpraca mediów - to recepta na fake newsy (Centrum Prasowe)
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 19:47
GA-ASI składa zamówienia na modernizację bezzałogowego statku powietrznego Gray Eagle ER
GA-ASI składa zamówienia na modernizację bezzałogowego statku powietrznego Gray Eagle ER
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 23:08
Przedstawiciele Veolii: powodem awarii na ul. Powsińskiej – punktowa korozja rurociągu
Przedstawiciele Veolii: powodem awarii na ul. Powsińskiej – punktowa korozja rurociągu
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 23:02
Wiceprezes Pesy: w 2021 r. pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów kolejowych z napędem wodorowym
Wiceprezes Pesy: w 2021 r. pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów kolejowych z napędem wodorowym
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 22:53
MRiRW: ruszyła nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin
MRiRW: ruszyła nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 22:37
Pierwsze Italian-Polish Aerospace Forum już 4 grudnia w Warszawie
Pierwsze Italian-Polish Aerospace Forum już 4 grudnia w Warszawie
Opublikowano: niedziela, 01 grudzień 2019 12:07
Prezydent: nominacje generalskie ważne dla rozwoju sił zbrojnych
Prezydent: nominacje generalskie ważne dla rozwoju sił zbrojnych
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 17:22
Borys-Damięcka: mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian
Borys-Damięcka: mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 17:17
Prezydent: głos Senatu był przeze mnie uwzględniany częściej, niż w przypadku innych prezydentów
Prezydent: głos Senatu był przeze mnie uwzględniany częściej, niż w przypadku innych prezydentów
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 16:59
Prezydent: pakiet obywatelski powinien zostać przynajmniej przedyskutowany
Prezydent: pakiet obywatelski powinien zostać przynajmniej przedyskutowany
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 16:53

OCHRONA ŚRODOWISKA (IAR-217)

MODA I URODA (IAR-214)

Łódź/ Muzeum Włókiennictwa będzie świętować 215. urodziny Geyera
Łódź/ Muzeum Włókiennictwa będzie świętować 215. urodziny Geyera
Opublikowano: czwartek, 02 styczeń 2020 16:51
"Puls Biznesu": Kraj mleczkiem do twarzy płynący
"Puls Biznesu": Kraj mleczkiem do twarzy płynący
Opublikowano: wtorek, 31 grudzień 2019 02:11
Rosja/Ozdoby choinkowe z czasów ZSRR biją rekordy cen
Rosja/Ozdoby choinkowe z czasów ZSRR biją rekordy cen
Opublikowano: wtorek, 24 grudzień 2019 12:25
Francja/ Zmarł projektant mody Emanuel Ungaro
Francja/ Zmarł projektant mody Emanuel Ungaro
Opublikowano: poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:43
Gastronomiczna moda na świąteczny recykling w Hiszpanii i Portugalii
Gastronomiczna moda na świąteczny recykling w Hiszpanii i Portugalii
Opublikowano: poniedziałek, 23 grudzień 2019 08:13
Mary Kay źródłem inspiracji trendów kosmetycznych podczas tygodni mody w Europie na sezon wiosna-lato 2020
Mary Kay źródłem inspiracji trendów kosmetycznych podczas tygodni mody w Europie na sezon wiosna-lato 2020
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 12:37

MEDYCYNA I ZDROWIE (IAR-216)

TURYSTYKA I REKREACJA (IAR-215)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.