130 lat temu zaczęła się kariera Witolda Zglenickiego


19 stycznia 1890 r. inżynier górnik-geolog Witold Zglenicki - zwany polskim Noblem, wynalazca platformy wiertniczej, pionier wydobycia ropy naftowej z morskiego dna, filantrop - podjął pracę w carskim Zarządzie Górniczym. Był to punkt zwrotny w jego karierze.

 

"Jego zapis testamentowy na rzecz Kasy Mianowskiego przerastał (…) zapisy królowej Św. Jadwigi - na odnowienie Akademii Krakowskiej, czy też jej ufundowanie w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego" - ocenił Marek Zawadzki, prezes Fundacji Nauki Polskiej im. Witolda Zglenickiego w artykule opublikowanym na stronie ambasady RP w Azerbejdżanie.

 

"Rozpoczął epokę podmorskiego wydobycia ropy naftowej. Bez jego wynalazku – zapewniających 1/3 całego wydobycia ropy naftowej platform wiertniczych – nasza cywilizacja nie przetrwałaby nawet miesiąca" - ocenili Andrzej i Irena Fedorowiczowie w publikacji "25 polskich wynalazców i odkrywców, którzy zmienili świat" (2017).

 

Z księgi urodzin parafii Witonia wynika, że Witold Leon Julian Zglenicki urodził się 6 stycznia 1850 r. we wsi Wargawa Stara (obecnie pow. łęczycki) w rodzinie ziemiańskiej.

 

W latach 1866-70 odbył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Szkoły Głównej Warszawskiej. Pierwszym rektorem Szkoły był prof. Józef Mianowski, który zaszczepił wychowankom przekonanie, że "oświatą nie tylko jaśnieją i zasługują się narody, ale nią się też z upadku dźwigają" - napisał prof. Stanisław Fita w publikacji "Pokolenie Szkoły Głównej" (1980). Był to czas represji po Powstaniu Styczniowym; krystalizowały się pozytywizm, socjalizm i nacjonalizm. Zglenicki najbliższy był pozytywizmowi.

 

W Instytucie Górniczym w Petersburgu "pracowitością, sumiennością i odkrywczym zmysłem zwrócił na siebie uwagę profesora Dymitra Mendelejewa. Uczony widział w nim +przyszłego chemika+. Zaproponował mu nawet pracę zawodową w swoim laboratorium" - napisał Alfred Liebfelt w opracowaniu „Polacy na szlakach techniki” (1985).

 

W roku 1875 Witold Zglenicki ukończył studia w Petersburgu z pierwszą lokatą i, po rocznym stażu został kierownikiem Zakładów Hutniczych w Mroczkowie nad rzeką Kamienną. W 1878 r. kupił na rządowej wyprzedaży kuźnice w Błocie i Pstążnicy. Wg Juliusza Łukasiewicza, autora publikacji "Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852-1886" (1963) spotykał się wówczas "z nagminną nieprzychylnością sąsiednich fabrykantów". Oskarżono go m. in. o przywłaszczanie dóbr państwowych. 14 lutego 1884 r. został dyscyplinarnie zwolniony.

 

Przez następne lata odwoływał się. 19 stycznia 1890 r. został przywrócony do służby państwowej. Pod koniec 1891 r. Zglenicki został głównym probierem w Urzędzie Probierczym w Baku na Kaukazie. Na tej posadzie przepracował 12 lat w okresie, gdy miasto było liderem światowej eksploatacji ropy naftowej. W 1901 r. odnotowano tam połowę światowego i 95 proc. rosyjskiego wydobycia ropy.

 

Życiorys Zglenickiego streścił Sławomir Sierecki w powieści "Zemsta starca z gór" (1975): "Osiadł w Bibi Ejbacie, wśród nagich, ubogich w wodę skał. Ale była tam ropa naftowa. Wkrótce miał już sto szybów, zwerbował do pomocy bandę kryminalistów, włóczęgów i łazików. W swojej daczy w Surachanach rozmawiał z wysłannikami Rotszylda i Nobla z pozycji siły. Wkrótce jego majątek dosięgał zawrotnych rozmiarów (…). Był postacią pełną uroku, ale kto znał warunki dojścia do bogactwa na Zakaukaziu w tym czasie, zdawał sobie sprawę, że musiał to być równocześnie tak zwany +mocny człowiek+, potrafiący łamać bezlitośnie wszelkie przeciwności" – napisał Sierecki, przywołując opinię z przełomu XIX i XX w. o tym, że "kto choć przez rok żył wśród bakijskich nafciarzy, ten nie ma powrotu do cywilizowanego świata".

 

Baku stanowiło wówczas kres imperium, miejsce "zsyłki dla sfrustrowanych i krnąbrnych oficerów, matecznik hochsztaplerów i wykolejeńców" - napisał Andrzej Szczypiorski w "Polityce" (1969). Andrzej i Irena Fedorowiczowie ocenili, że miasto to miało opinię "piekła na ziemi, gorszego od Syberii". Antoni Czechow w notatkach z podróży do Baku zauważył: "zupełny brak tam zieleni, pięćdziesięciostopniowe upały, zapach nafty, brud przemysłu rafineryjnego, słoną wodę do picia (…) i za milion rubli nie zgodziłbym się tam mieszkać".

 

Zglenicki zamieszkał przy ul. Perskiej 5. "Po niedługim czasie znany był jako człowiek bardzo zdyscyplinowany, obowiązkowy i wielkiej skali fachowiec" - napisał Lew Połoński w reportażu "Apszeroński próg" (Moskwa, 1966).

 

Na własny koszt, podczas urlopów, dokumentował bogactwa naturalne Kaukazu. "Dokonał wielu ważkich dla geologii odkryć, mimo że zawodowo nie pracował nigdy na stanowisku geologa" - oceniła "Historia polskiego przemysłu naftowego".

 

Do świata geologów inżynier wszedł dzięki wynalazkowi. Jego aparat do pomiaru odchyleń i krzywizn szybów został od razu wdrożony w przemyśle – i "przyczynił się do ograniczenia (...) tzw. dzikich wybuchów i pożarów naftowych" - napisał prof. Chodubski.

 

29 lipca 1896 r. Zglenicki poprosił Urząd Bogactw Państwowych Guberni Bakińskiej o przydział dwóch morskich działek w Zatoce Bibi-Ejbatskiej – dla dalszych badań - dołączając nowatorski projekt budowy wież wiertniczych na morzu i odbioru stamtąd ropy. Dostał odmowę - dopiero cztery lata później 14 maja 1900 r. zmiana przepisów umożliwiła osobom prywatnym wykup terenów naftowych.

 

W sierpniu 1900 r. organizacja naftowców zaprosiła Zglenickiego do badań nad lokalizacją złóż naftowych na Kaukazie. A on miał już gotowe mapy surowców Azerbejdżanu - 20 sierpnia na łamach pisma "Neftianoje Dieło" przedstawił – nieodpłatnie – nie tylko plan tych złóż, lecz także opis 165 roponośnych działek. Badacze podkreślają, że opracowanie to było pierwszym w literaturze naukowej, które wykazywało np. zależność roponośności od gazonośnych wulkanów i do dziś jest aktualne; stanowi fundament badań geologicznych Półwyspu Apszerońskiego.

 

W latach 1901-02, w uznaniu zasług Zglenickiego, Ministerstwo Ziemi i Bogactw Państwowych przydzieliło mu bezpłatnie kilka działek – inne wykupił z bonifikatą. Łącznie było to 1 tys. ha na lądzie i 220 ha na morzu Kaspijskim.

 

Także w 1901 r. Zglenicki zapadł na nieuleczalną wtedy cukrzycę. "Dnia 3 (16) lipca 1904 roku spisał ostatnią swą wolę" - napisał Chodubski. Trzy dni później, 6 lipca zmarł. Kopia testamentu znajduje się m.in. w Płockim Archiwum Państwowym.

 

Zapis obejmował dochody z eksploatacji kilku działek lądowych i na Morzu Kaspijskim. Większość majątku inżynier przekazał na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz rosyjskiej - z wdzięczności za swoje wykształcenie. Ponadto obdarował instytucje i projekty filantropijne oraz rodzinę i współpracowników.

 

Pierwszy paragraf testamentu oddawał Kasie Mianowskiego w Warszawie dochody z połowy działki nr 8 leżącej między Amiradżanem a Sucharanem. Kasę imienia prof. Józefa Mianowskiego, utworzono 6 października 1881 r. na terenie zaboru rosyjskiego - jej głównym celem był mecenat finansowy nad rozwojem polskiej kultury i nauki. Dzięki jej wsparciu powstały liczne publikacje naukowe - m.in. "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów przyległych", "Słownik języka polskiego" oraz podręczniki, m.in. "Gramatyka języka polskiego", "Stylistyka i teoria literatury". Kasa wspomagała literatów, m.in. Marię Konopnicką i Kazimierza Glińskiego; finansowała również badania nad folklorem polskim, z czego skorzystali m.in. Oskar Kolberg, Samuel Adalberg i Zygmunt Gloger.

 

Szczególną wymowę miał ósmy paragraf testamentu: „Jeśli po zaspokojeniu wszystkich wyżej wymienionych legatów pozostaną sumy wolne, to takowe zapisuję +Kasie imienia Mianowskiego+ w Warszawie w celu utworzenia kapitału żelaznego, z zastrzeżeniem, by procenty od tego kapitału były przeznaczone na wydawanie nagród według uznania Zarządu +Kasy+ za najlepsze dzieła dotyczące ogólnoeuropejskiej literatury, sztuki i nauki, w rodzaju noblowskich nagród” - zapisał Zglenicki.

 

Zaraz po śmierci testatora zapis traktowano jako nieco megalomański. Prof. Chodubski napisał, że "nawiązanie do fundacji Nobla uznano za obsesję wielkości". Dopiero czas pokazał, że Zglenicki znał wartość swej schedy.

 

W latach 1908-15 z zapisu Zglenickiego do Kasy Mianowskiego wpłynęła kwota łączna 1 mln 383 tys.744 rubli (równowartość 700 tys. dolarów USA w złocie). Zdaniem rodziny Zglenickiego "realizacja testamentu stała w sprzeczności z wolą zmarłego inżyniera, a pieniądze otrzymywane przez Kasę stanowiły tylko niewielką część przysługujących jej dochodów" - napisał Przemysław Adamczewski ("Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", rocznik XLVIII).

 

Współcześnie szacuje się, że Kasa otrzymała zaledwie 20 proc. należnych kwot. „Ten zapis, początkowo tak niepozorny, że wahano się w łonie Komitetu, czy przyjąć go się opłaci instytucji (...) dał wielkie dochody Kasie i, gdyby nie przewrót bolszewicki w Rosji, dziś umożliwiłby rozszerzenie instytucji na wielką skalę” - czytamy w sprawozdaniu Kasy Mianowskiego z 1929 r.

 

"W roku 1907 ogólna suma, wydana na wszystkie zapomogi, wynosiła tylko 31 644 ruble, dochód więc z samych kopalń był np. w roku 1912 niemal 15 razy większy. Były to sumy tak niesłychanie duże, że komitet nie miał wprost możności ich wydawać; w roku 1912 wypłacono na wszystkie zapomogi 84 548 rubli, w roku 1913 - 160 671 rubli, w roku 1914 - 177 939 rubli (…) Ówczesny świat naukowy Królestwa nie był dostatecznie silny, by mógł przetworzyć na wiedzę tak wielkie sumy" - ocenił Zygmunt Szweykowski w opracowaniu "Nauka polska, jej potrzeby organizacja i rozwój" (1932).

 

W "Historii polskiego przemysłu naftowego" (2014) odnotowano, że był to w dziejach nauki polskiej jedyny okres, kiedy pieniędzy na jej rozwój było więcej niż potrzeb finansowych.

 

W czasie I wojny światowej bakińska ropa naftowa była celem walki Niemiec, Turcji, Wlk. Brytanii i Rosji. Wojna doprowadziła Baku do głębokiego kryzysu, który sportretował Stefan Żeromski w "Przedwiośniu". 28 kwietnia 1920 r. Armia Czerwona wkroczyła do Baku. Oznaczało to nacjonalizację przemysłu naftowego.

 

W październiku 1944 r. siostrzeniec inżyniera, Tymoteusz Załuska, w piśmie do PKWN w Lublinie przypominał legat Zglenickiego, prosząc o "właściwe stanowisko Rządu Polskiego" – ustalił prof. Chodubski ("Teki archiwalne", 1992)

 

W latach 1948-49 podnosił problem mecenas Lucjan Pawłowski, który w międzywojniu walczył dla Kasy Mianowskiego o odszkodowania "za utracone źródło naftowych dochodów" - zanotował Jan Piskurewicz ("Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1980).

 

Ciąg dalszy opisał bloger Pink Panther: "Ostatni pełnomocnik fundacji inżyniera Zglenickiego – profesor Maksymilian Tytus Huber – został PRZEMOCĄ zmuszony do przekazania AKTYWÓW FUNDACJI na rzecz komunistycznej tzw. Polskiej tzw. Akademii tzw. Nauk, która już została obdarowana aktywami PAU (Polska Akademia Umiejętności)" – przypomniał w tekście "Baku, Batumi, ropa, Stalin, strajki u Rotszyldów i inżynier Zglenicki" opublikowanym na portalu salon24.pl 24 maja 2017 r.

 

Kilka źródeł podaje, że po stanie wojennym rodzina Zglenickiego pisała w tej sprawie do gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Bez odpowiedzi.

 

Kasa Mianowskiego została restaurowana 20 maja 1991 r. W paragrafie 2. nowego statutu czytamy, że odrodzona Kasa mogłaby ubiegać się o legat Zglenickiego, gdyż jest "kontynuatorką i sukcesorką praw i majątku istniejącej od 1881 r. +Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. dra med. J. Mianowskiego+".

 

"Teoretycznie adresatem potencjalnych roszczeń spadkobierców polskiego inżyniera mógłby być obecnie koncern Royal Duch/Shell. To właśnie tej firmie jeszcze w 1912 r. Rotszyldowie sprzedali wszystkie swoje aktywa naftowe w Rosji, w tym i Towarzystwo Kaspijsko-Czarnomorskie, w zamian za pokaźny pakiet akcji Shella" - oceniła M. F. Mir-Babajewa z Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego, autorka monografii "Bakiński przemysł naftowy do 1917 r." (2001).

 

Temat odżywa regularnie. "W sprawie zainteresowania PKN Orlen działkami roponośnymi nabytymi w przeszłości przez inż. Zglenickiego należy stwierdzić, że pozyskanie dostępu do źródeł zaopatrzenia w ropę jest jednym z istotnych celów koncernu. Każda z pojawiających się realnych możliwości ich realizacji jest przez nas badana" - zacytował oświadczenie Orlenu Krzysztof Trębski w tekście "Polska roponośna" ("Wprost", 2005).

 

Marek Zawadzki, który w licznych artykułach przypomina inżyniera Zglenickiego, przeprowadził kalkulację sum, jakie straciła Kasa Mianowskiego, nie otrzymawszy od Rotszyldów wpłat tytułem rozliczenia za 16 proc. wydobytego gazu i 20 proc. ropy: "Towarzystwo Kaspijsko-Czarnomorskie Rotschildów tylko w latach 1908–1915, powinno przekazać sumę 220.000.000 dzisiejszych USD. Być może kwota ta byłaby większa, gdyby dodatkowo uwzględnić wzrost cen nafty w minionych latach. Może oznaczać to, że w tym okresie z szybów Zglenickiego wydobyto naftę o wartości minimum 1.100.000.000 USD" - obliczył. "Wydobycie na wielką skalę rozpoczęło się po 1923 r. i z działek morskich. Jak wielkie to mogły być ilości nafty i gazu, i sumy pieniędzy? Prawdopodobnie wielokrotności wyżej wymienionych" - dodał Zawadzki.

 

Zdaniem specjalistów z Nafty Polskiej S.A. i PKN ORLEN, na których powołują się Zawadzki, Trębski i inni publicyści, zyski z ropy wydobytej z działek Zglenickiego wyniosły ok. 3 miliardów dolarów – wg cen z 2003 r.

 

Fundacja Nobla ustanowiona w 1900 r. - niespełna pięć lat wcześniej przed ogłoszeniem testamentu Zglenickiego - miała kapitał ok. 100 mln obecnych dolarów (wg Sverige Bank i Fundacji Nobla).

 

O "polskim Noblu" nakręcono trzy telewizyjne filmy dokumentalne - "Kaukaski życiorys" w reż. Ryszarda Badowskiego (1973), "Witold Zglenicki i inni" Władysława Wasilewskiego (1988) i "Polski Nobel" Adama Rogali (2008).

 

Autor: Iwona L. Konieczna
Fotografia: freepik.com

 

 

Reklama (IAR-200)

Reklama (IAR-202)

WYNIKI LOTTO
| (IAR-202)

 

wyniki z dnia 18-01-20 , godz.: 21:40
Lotto: 9, 15, 30, 32, 38, 42
Lotto Plus: 6, 10, 24, 28, 31, 37
 
Wygrałeś? Sprawdź jakiego nowego laptopa możesz sobie kupić:
 
Laptopy i komputery - zobacz ceny
"Rzeczpospolita": Polska już bogatsza od Portugalii
"Rzeczpospolita": Polska już bogatsza od Portugalii
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:26
"DGP": Szyjemy mniej butów, ale kupujemy więcej
"DGP": Szyjemy mniej butów, ale kupujemy więcej
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:45
MF/KAS: 4 tys. litrów substancji mogącej służyć do produkcji heroiny
MF/KAS: 4 tys. litrów substancji mogącej służyć do produkcji heroiny
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:37
Ekspert: nasza gospodarka coraz mniej zależna od importu
Ekspert: nasza gospodarka coraz mniej zależna od importu
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 21:20
18 mln zł na poprawę stanu mieszkań komunalnych
18 mln zł na poprawę stanu mieszkań komunalnych
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 21:15
Rośnie liczba obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą
Rośnie liczba obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 21:15
Morawiecki: koniec szczytu nie kończy negocjacji ws. budżetu UE
Morawiecki: koniec szczytu nie kończy negocjacji ws. budżetu UE
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:52
Skauci wystąpili o ochronę sądową przed bankructwem w związku z procesami o molestowanie
Skauci wystąpili o ochronę sądową przed bankructwem w związku z procesami o molestowanie
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 08:07
KSP: Wzmożone kontrole związane z powrotami z ferii
KSP: Wzmożone kontrole związane z powrotami z ferii
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:58
DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki na rynku akcji, CD Projekt na nowym szczycie, najwięcej stracił Play
DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki na rynku akcji, CD Projekt na nowym szczycie, najwięcej stracił Play
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:41
Najwięcej nowych miejsc pracy w służbie zdrowia i przy opiece nad starszymi
Najwięcej nowych miejsc pracy w służbie zdrowia i przy opiece nad starszymi
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:36
Alior Bank utworzył rezerwę na zwroty kredytów spłaconych przed wyrokiem TSUE
Alior Bank utworzył rezerwę na zwroty kredytów spłaconych przed wyrokiem TSUE
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:17
"Rzeczpospolita": biznes szuka innowacji
"Rzeczpospolita": biznes szuka innowacji
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 08:24
Badanie: koszty zatrudnienia i wysokie podatki barierami dla firm
Badanie: koszty zatrudnienia i wysokie podatki barierami dla firm
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 08:18
Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków
Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 21:15
Agencja BiełTA: 160 tys. ton rosyjskiej ropy trafi na Białoruś przez Litwę
Agencja BiełTA: 160 tys. ton rosyjskiej ropy trafi na Białoruś przez Litwę
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 21:06
BIG InfoMonitor: długi branży cukierniczej i piekarniczej 116 mln zł
BIG InfoMonitor: długi branży cukierniczej i piekarniczej 116 mln zł
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 08:34
"Puls Biznesu": Firmy chcą mieć wpływ na śmieci
"Puls Biznesu": Firmy chcą mieć wpływ na śmieci
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 08:30
Resort klimatu przygotowuje Polską Strategię Wodorową
Resort klimatu przygotowuje Polską Strategię Wodorową
Opublikowano: czwartek, 20 luty 2020 08:07
Rolnicy wznowili protesty przeciwko polityce rządu
Rolnicy wznowili protesty przeciwko polityce rządu
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 21:49
Senat: komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy budżetowej
Senat: komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy budżetowej
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 21:41
KOWR: od marca rusza Platforma Żywnościowa
KOWR: od marca rusza Platforma Żywnościowa
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 08:00
"Puls Biznesu": startuje wodny raj pod Mszczonowem
"Puls Biznesu": startuje wodny raj pod Mszczonowem
Opublikowano: środa, 19 luty 2020 07:54
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Mlekpolowi 50 mln euro kredytu
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Mlekpolowi 50 mln euro kredytu
Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020 22:08
"Rzeczpospolita": Użytkowanie wieczyste? Już nie trzeba płacić
"Rzeczpospolita": Użytkowanie wieczyste? Już nie trzeba płacić
Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020 07:14
KE naciska na Zuckerberga i ostrzega przed regulacjami
KE naciska na Zuckerberga i ostrzega przed regulacjami
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 21:36
Rekordowo ciepła zima: tegoroczne truskawki już dojrzały
Rekordowo ciepła zima: tegoroczne truskawki już dojrzały
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:22
BIG InfoMonitor: ponad połowę Polaków frustrują rosnące ceny
BIG InfoMonitor: ponad połowę Polaków frustrują rosnące ceny
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:14
Prezes PGG do górników: bądźmy ostrożni, bo widzimy, co dzieje się wokół górnictwa
Prezes PGG do górników: bądźmy ostrożni, bo widzimy, co dzieje się wokół górnictwa
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:11
KAS i CBŚP: prawie 10 mln papierosów za ok 6,8 mln zł w kontenerze z koszulkami
KAS i CBŚP: prawie 10 mln papierosów za ok 6,8 mln zł w kontenerze z koszulkami
Opublikowano: poniedziałek, 17 luty 2020 07:07
Raport: porozumienie handlowe między USA i Chinami uderzy w UE
Raport: porozumienie handlowe między USA i Chinami uderzy w UE
Opublikowano: niedziela, 16 luty 2020 07:49
PIE: gotówka nie tak szybko zniknie z portfeli
PIE: gotówka nie tak szybko zniknie z portfeli
Opublikowano: sobota, 15 luty 2020 07:52
MF: Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT. Początek rozliczeń 15 lutego
MF: Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT. Początek rozliczeń 15 lutego
Opublikowano: sobota, 15 luty 2020 07:39
Związki energetyków: nie przerzucać winy za stan górnictwa na sektor energetyczny
Związki energetyków: nie przerzucać winy za stan górnictwa na sektor energetyczny
Opublikowano: piątek, 14 luty 2020 22:38
KAS: ponad pół tony nielegalnego tytoniu ukryte w samochodzie
KAS: ponad pół tony nielegalnego tytoniu ukryte w samochodzie
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:45
KRD: zaległości przedsiębiorstw zadłużonych w pierwszym roku działalności - to 9,5 mln zł
KRD: zaległości przedsiębiorstw zadłużonych w pierwszym roku działalności - to 9,5 mln zł
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:40
POHiD: zagraniczne sieci handlowe eksportują polskie produkty warte 10 mld zł
POHiD: zagraniczne sieci handlowe eksportują polskie produkty warte 10 mld zł
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:35
"DGP": Unijny trybunał pogorszył wyniki banków w naszym kraju
"DGP": Unijny trybunał pogorszył wyniki banków w naszym kraju
Opublikowano: czwartek, 13 luty 2020 07:30
Samowole budowlane; Musi donieść sąsiad lub zdarzyć się wypadek
Samowole budowlane; Musi donieść sąsiad lub zdarzyć się wypadek
Opublikowano: środa, 12 luty 2020 07:47
"DGP": Szykuje się jeszcze jedna zmiana warty w skarbówce
"DGP": Szykuje się jeszcze jedna zmiana warty w skarbówce
Opublikowano: środa, 12 luty 2020 07:42

WIADOMOŚCI (IAR-201) Z kraju i zagranicy

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Powolności oraz Śledzik
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Powolności oraz Śledzik
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 10:39
Maląg: trzynasta emerytura będzie rozwiązaniem stałym i pewnym
Maląg: trzynasta emerytura będzie rozwiązaniem stałym i pewnym
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:58
Kosiniak-Kamysz dla "DGP": potrzebna jest zmiana konstytucji, m.in. trybu wyboru sędziów TK
Kosiniak-Kamysz dla "DGP": potrzebna jest zmiana konstytucji, m.in. trybu wyboru sędziów TK
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:33
Najważniejsze informacje ze świata - wtorek, 25 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - wtorek, 25 lutego
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:08
Najważniejsze wiadomości z kraju - wtorek, 25 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - wtorek, 25 lutego
Opublikowano: wtorek, 25 luty 2020 07:05
Dzisiaj obchodzimy Dzień Niespodziewanego Całusa
Dzisiaj obchodzimy Dzień Niespodziewanego Całusa
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 15:32
Blisko 450 interwencji strażaków, ponad 10 tys. odbiorców bez prądu
Blisko 450 interwencji strażaków, ponad 10 tys. odbiorców bez prądu
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:40
Izrael przeprowadził serię ataków lotniczych w Syrii i w Strefie Gazy
Izrael przeprowadził serię ataków lotniczych w Syrii i w Strefie Gazy
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:34
"Rzeczpospolita": Fiskus podważa rodzinne darowizny
"Rzeczpospolita": Fiskus podważa rodzinne darowizny
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:26
Materiały wyborcze - nie w urzędach, sądach i szkołach
Materiały wyborcze - nie w urzędach, sądach i szkołach
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:23
Najważniejsze informacje ze świata - poniedziałek, 24 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - poniedziałek, 24 lutego
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:17
Najważniejsze wiadomości z kraju - poniedziałek, 24 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - poniedziałek, 24 lutego
Opublikowano: poniedziałek, 24 luty 2020 07:10
Ok. 10 tys. odbiorców bez prądu z powodu silnego wiatru
Ok. 10 tys. odbiorców bez prądu z powodu silnego wiatru
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 21:06
Biedroń: chciałbym budować mosty między wschodem a zachodem
Biedroń: chciałbym budować mosty między wschodem a zachodem
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 20:50
Kwarantanna dla ponad 270 migrantów i załogi statku organizacji pozarządowej
Kwarantanna dla ponad 270 migrantów i załogi statku organizacji pozarządowej
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 20:46
Wniosek o areszt dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o pobicie matki
Wniosek o areszt dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o pobicie matki
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 20:40
Duchowni przeciwni tureckim serialom
Duchowni przeciwni tureckim serialom
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:38
Rząd angażuje policję i wojsko w związku z szerzeniem się koronawirusa
Rząd angażuje policję i wojsko w związku z szerzeniem się koronawirusa
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:31
W niedzielę obchody 75. rocznicy bitwy o Poznań
W niedzielę obchody 75. rocznicy bitwy o Poznań
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:26
Mimo złożenia kilkuset tysięcy podpisów poparcia, PKW weryfikuje tylko 100 tys.
Mimo złożenia kilkuset tysięcy podpisów poparcia, PKW weryfikuje tylko 100 tys.
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:21
Najważniejsze informacje ze świata - niedziela, 23 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - niedziela, 23 lutego
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:13
Najważniejsze wiadomości z kraju - niedziela, 23 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - niedziela, 23 lutego
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:11
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją oraz Dzień bez Łapówki
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją oraz Dzień bez Łapówki
Opublikowano: niedziela, 23 luty 2020 07:09
Izraelska policja zabiła napastnika z nożem w Jerozolimie
Izraelska policja zabiła napastnika z nożem w Jerozolimie
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:43
Biedroń o księdzu, który nazwał go „pedałem”: to pokazuje, jak polityka wkracza do Kościoła
Biedroń o księdzu, który nazwał go „pedałem”: to pokazuje, jak polityka wkracza do Kościoła
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:38
Kidawa-Błońska: prezydent nie wie o rosnących cenach, jest odcięty od ważnych informacji
Kidawa-Błońska: prezydent nie wie o rosnących cenach, jest odcięty od ważnych informacji
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:27
Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię jądrową
Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię jądrową
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:20
Nobliści apelują do premiera Kanady o zablokowanie projektu Teck Frontier
Nobliści apelują do premiera Kanady o zablokowanie projektu Teck Frontier
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 20:16
Kobosko: Ponad pół miliona zł na koncie komitetu wyborczego Szymona Hołowni
Kobosko: Ponad pół miliona zł na koncie komitetu wyborczego Szymona Hołowni
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:54
PARPA: 15 proc. Polaków wypija rocznie ponad 12 litrów stuprocentowego alkoholu
PARPA: 15 proc. Polaków wypija rocznie ponad 12 litrów stuprocentowego alkoholu
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:50
Już 20 min. marszu dziennie może zmniejszyć ryzyko depresji
Już 20 min. marszu dziennie może zmniejszyć ryzyko depresji
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:44
Najważniejsze informacje ze świata - sobota, 22 lutego
Najważniejsze informacje ze świata - sobota, 22 lutego
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:39
Najważniejsze wiadomości z kraju - sobota, 22 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - sobota, 22 lutego
Opublikowano: sobota, 22 luty 2020 07:36
Nowa propozycja kompromisu w sprawie budżetu - cięcie ok. 5 mld euro
Nowa propozycja kompromisu w sprawie budżetu - cięcie ok. 5 mld euro
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 22:03
Turczynowicz-Kieryłło: hejt rodzi przemoc, też doświadczyłam takiej agresji
Turczynowicz-Kieryłło: hejt rodzi przemoc, też doświadczyłam takiej agresji
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 21:45
Morawiecki: myślę, że nasze racje przebijają się coraz mocniej
Morawiecki: myślę, że nasze racje przebijają się coraz mocniej
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 21:32
Szef sztabu Biedronia: Marek Belka będzie doradcą Biedronia ws. finansów i gospodarki
Szef sztabu Biedronia: Marek Belka będzie doradcą Biedronia ws. finansów i gospodarki
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:49
ONZ/Szef MSZ Ukrainy: Okupowane terytorium obszarem strachu i terroru
ONZ/Szef MSZ Ukrainy: Okupowane terytorium obszarem strachu i terroru
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:29
"Rzeczpospolita": spór o dawną gazownię
"Rzeczpospolita": spór o dawną gazownię
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:22
Najważniejsze wiadomości z kraju - piątek, 21 lutego
Najważniejsze wiadomości z kraju - piątek, 21 lutego
Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 07:13

TECHNOLOGIE (IAR-206)

Pomyślny start misji do Słońca, przygotowanej przez ESA i NASA
Pomyślny start misji do Słońca, przygotowanej przez ESA i NASA
Opublikowano: poniedziałek, 10 luty 2020 08:34
Wiceminister Buk dla "DGP": Tworzymy podwaliny pod rozwój sztucznej inteligencji
Wiceminister Buk dla "DGP": Tworzymy podwaliny pod rozwój sztucznej inteligencji
Opublikowano: piątek, 07 luty 2020 07:50
MC: priorytetem polsko - francuska współpraca ws. cyberbezpieczeństwa
MC: priorytetem polsko - francuska współpraca ws. cyberbezpieczeństwa
Opublikowano: poniedziałek, 03 luty 2020 20:45
Atak cybernetyczny na rządowe strony internetowe
Atak cybernetyczny na rządowe strony internetowe
Opublikowano: piątek, 24 styczeń 2020 16:20
Komisja PE: rozwojowi sztucznej inteligencji musi towarzyszyć ochrona konsumentów
Komisja PE: rozwojowi sztucznej inteligencji musi towarzyszyć ochrona konsumentów
Opublikowano: czwartek, 23 styczeń 2020 21:50
USA/ Udany ostatni test przed załogowym lotem statku kosmicznego firmy SpaceX
USA/ Udany ostatni test przed załogowym lotem statku kosmicznego firmy SpaceX
Opublikowano: niedziela, 19 styczeń 2020 19:25
PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz chcą opracować pojazd szynowy zasilany wodorem
PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz chcą opracować pojazd szynowy zasilany wodorem
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:43
PAIH: rusza budowa polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju
PAIH: rusza budowa polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:38
OnePlus ogłasza debiut pierwszego konceptowego telefonu na targach CES w ramach obchodów 6. rocznicy (Centrum Prasowe)
OnePlus ogłasza debiut pierwszego konceptowego telefonu na targach CES w ramach obchodów 6. rocznicy (Centrum Prasowe)
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:34
Polska firma wyprodukuje urządzenia na potrzeby misji do Jowisza
Polska firma wyprodukuje urządzenia na potrzeby misji do Jowisza
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 07:31
5G będzie dopalaczem polskiej gospodarki
5G będzie dopalaczem polskiej gospodarki
Opublikowano: sobota, 21 grudzień 2019 07:14
Na Politechnice Warszawskiej powstał laserowy miecz świetlny
Na Politechnice Warszawskiej powstał laserowy miecz świetlny
Opublikowano: sobota, 21 grudzień 2019 07:12
Na świecie do 2022 roku przybędzie niemal dwa mln robotów przemysłowych. Ile z nich znajdzie się w Polsce?
Na świecie do 2022 roku przybędzie niemal dwa mln robotów przemysłowych. Ile z nich znajdzie się w Polsce?
Opublikowano: niedziela, 22 grudzień 2019 06:29
Abarth przedstawia swoje plany dotyczące rajdów i Formuły 4 w nowym sezonie 2020 (Centrum Prasowe)
Abarth przedstawia swoje plany dotyczące rajdów i Formuły 4 w nowym sezonie 2020 (Centrum Prasowe)
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 16:34
Chiny/ Wystrzelono chińsko-brazylijskiego satelitę do obserwacji Ziemi
Chiny/ Wystrzelono chińsko-brazylijskiego satelitę do obserwacji Ziemi
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 13:14
PSEW: energetyka wiatrowa potwierdziła konkurencyjność cenową
PSEW: energetyka wiatrowa potwierdziła konkurencyjność cenową
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 16:06
PKN Orlen testuje drona do monitoringu zakładu w Płocku
PKN Orlen testuje drona do monitoringu zakładu w Płocku
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 12:20
KNF chce uregulować robo-doradców, kryptoaktywa i crowdfunding
KNF chce uregulować robo-doradców, kryptoaktywa i crowdfunding
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 11:15
Smart nabywa DSP LiquidM
Smart nabywa DSP LiquidM
Opublikowano: czwartek, 19 grudzień 2019 10:24
PGNiG Ventures: do 100 mln zł na inwestycje w innowacyjne projekty
PGNiG Ventures: do 100 mln zł na inwestycje w innowacyjne projekty
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 21:09
Polscy naukowcy opracowali nowy standard opieki kardiologicznej
Polscy naukowcy opracowali nowy standard opieki kardiologicznej
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 21:06
Instytut Sobieskiego: nowy czołg przy współpracy z zagranicą i ze stabilnym finansowaniem
Instytut Sobieskiego: nowy czołg przy współpracy z zagranicą i ze stabilnym finansowaniem
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 21:02
Szef ULC został przewodniczącym rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Szef ULC został przewodniczącym rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:39
UE/ Lagarde: musimy rozważyć wprowadzenie cyfrowego pieniądza EBC
UE/ Lagarde: musimy rozważyć wprowadzenie cyfrowego pieniądza EBC
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:11
Hikvision zapewnia wysokiej rozdzielczości kamery na potrzeby obserwacji pand w moskiewskim zoo
Hikvision zapewnia wysokiej rozdzielczości kamery na potrzeby obserwacji pand w moskiewskim zoo
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:07
Lewica po szczycie UE: jesteśmy dziś czarną, węglową plamą na zielonej mapie Europy
Lewica po szczycie UE: jesteśmy dziś czarną, węglową plamą na zielonej mapie Europy
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 20:03
Konferencja „Media Przyszłości”: pluralizm oraz współpraca mediów - to recepta na fake newsy (Centrum Prasowe)
Konferencja „Media Przyszłości”: pluralizm oraz współpraca mediów - to recepta na fake newsy (Centrum Prasowe)
Opublikowano: niedziela, 15 grudzień 2019 19:47
GA-ASI składa zamówienia na modernizację bezzałogowego statku powietrznego Gray Eagle ER
GA-ASI składa zamówienia na modernizację bezzałogowego statku powietrznego Gray Eagle ER
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 23:08
Przedstawiciele Veolii: powodem awarii na ul. Powsińskiej – punktowa korozja rurociągu
Przedstawiciele Veolii: powodem awarii na ul. Powsińskiej – punktowa korozja rurociągu
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 23:02
Wiceprezes Pesy: w 2021 r. pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów kolejowych z napędem wodorowym
Wiceprezes Pesy: w 2021 r. pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów kolejowych z napędem wodorowym
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 22:53
MRiRW: ruszyła nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin
MRiRW: ruszyła nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin
Opublikowano: sobota, 14 grudzień 2019 22:37
Pierwsze Italian-Polish Aerospace Forum już 4 grudnia w Warszawie
Pierwsze Italian-Polish Aerospace Forum już 4 grudnia w Warszawie
Opublikowano: niedziela, 01 grudzień 2019 12:07
Prezydent: nominacje generalskie ważne dla rozwoju sił zbrojnych
Prezydent: nominacje generalskie ważne dla rozwoju sił zbrojnych
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 17:22
Borys-Damięcka: mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian
Borys-Damięcka: mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 17:17
Prezydent: głos Senatu był przeze mnie uwzględniany częściej, niż w przypadku innych prezydentów
Prezydent: głos Senatu był przeze mnie uwzględniany częściej, niż w przypadku innych prezydentów
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 16:59
Prezydent: pakiet obywatelski powinien zostać przynajmniej przedyskutowany
Prezydent: pakiet obywatelski powinien zostać przynajmniej przedyskutowany
Opublikowano: wtorek, 12 listopad 2019 16:53

OCHRONA ŚRODOWISKA (IAR-217)

MODA I URODA (IAR-214)

Łódź/ Muzeum Włókiennictwa będzie świętować 215. urodziny Geyera
Łódź/ Muzeum Włókiennictwa będzie świętować 215. urodziny Geyera
Opublikowano: czwartek, 02 styczeń 2020 16:51
"Puls Biznesu": Kraj mleczkiem do twarzy płynący
"Puls Biznesu": Kraj mleczkiem do twarzy płynący
Opublikowano: wtorek, 31 grudzień 2019 02:11
Rosja/Ozdoby choinkowe z czasów ZSRR biją rekordy cen
Rosja/Ozdoby choinkowe z czasów ZSRR biją rekordy cen
Opublikowano: wtorek, 24 grudzień 2019 12:25
Francja/ Zmarł projektant mody Emanuel Ungaro
Francja/ Zmarł projektant mody Emanuel Ungaro
Opublikowano: poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:43
Gastronomiczna moda na świąteczny recykling w Hiszpanii i Portugalii
Gastronomiczna moda na świąteczny recykling w Hiszpanii i Portugalii
Opublikowano: poniedziałek, 23 grudzień 2019 08:13
Mary Kay źródłem inspiracji trendów kosmetycznych podczas tygodni mody w Europie na sezon wiosna-lato 2020
Mary Kay źródłem inspiracji trendów kosmetycznych podczas tygodni mody w Europie na sezon wiosna-lato 2020
Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019 12:37

MEDYCYNA I ZDROWIE (IAR-216)

TURYSTYKA I REKREACJA (IAR-215)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.